Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/283/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 października 2005r.w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

Na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. d, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 z 2003r., Nr
96,poz.874, Nr 110,poz.1039, Nr 188, Nr 1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966 z 2004r., Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96,poz.959,Nr 123, poz.1291 i Nr 281,poz.2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz.1087,Nr 143,poz. 1199,Nr 164, poz. 1365,Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady ustalania i poboru, terminy płatności i wysokość stawek opłaty uzdrowiskowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określa inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych , wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie miejscowości Kamień Pomorski.

§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Kamień Pomorski w wysokości - 1,30 zł.

§ 4. Termin płatności opłaty uzdrowiskowej ustala się na pierwszy dzień pobytu w miejscowości wymienionej w § 2.

§ 5. 1. Pobór opłaty uzdrowiskowej następuje w drodze inkasa.
2. Inkasentami są: kierownicy hoteli, sanatoriów, pensjonatów, domów wypoczynkowych, schronisk, kempingów i innych miejsc zbiorowego wypoczynku.
3. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 10% pobranej kwoty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
w świetle przepisów art.19 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość stawek opłaty uzdrowiskowej.
Stawkę opłaty uzdrowiskowej określono w wysokości obowiązującej dotychczas opłaty miejscowej. W odniesieniu do górnej stawki zaproponowanej przez ustawodawcę zastosowano obniżkę o 61% .
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-08 13:38
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-11-08 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1596
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-08 13:38

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311833
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony