Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A N R XXIX/286/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorski
z dnia 27 października 2005 roku.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kamień Pomorski od Bożeny i Jerzego małż. Karolczuk zam. w Kamieniu Pomorskim przy ul. Zielonej nr 4/3, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116/19 o pow. 0,0894 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Radawka gmina Kamień Pomorski, w stanie wolnym od zobowiązań, obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit


U z a s a d n i e n i e.

Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póż. zm.) została ustalona opłata adiacencka wysokości 29.395,- zł, którą zobowiązani są uiścić Bożena i Jerzy małż. Karolczuk zam. w Kamieniu Pomorskim przy ul. Zielonej 4/2, na podstawie decyzji Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 22 listopada 2004r. nr G.44301/1/04 w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem, oznaczonej jako działka nr 116 obręb ewidencyjny Radawka gmina Kamień Pomorski.
Zobowiązani do uiszczenia przedmiotowej opłaty, z uwagi na trudną sytuację finasową, zaproponowali Gminie nabycie nieruchomości celem zwolnienia z opłaty adicenckiej.
Przesłanką prawną do nabycia nieruchomości na rzecz Gminy od Państwa Bożeny i Jerzego Karolczuk celem zwolnienia z ustalonej opłaty adiacenckiej jest instytucja “datio in solution” tj. przeniesienie własności w celu zwlonienia sie z długu, wynikająca z art. 508 Kodeksu cywilnego.
Instytucja zwolnienia z długu uregulowana art. 508 K.c. powoduje, że zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwolnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Ustawa o gospodace nieruchomościami, na podstawie której została ustalona opłata adiacencka, nie zawiera w swej treści żadnych przepisów, które zakazywałyby kompensaty wierzytelności Gminy z wierzytelnościami osób fizycznych.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441) Gmina może nabywać nieruchomości gruntowe.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-08 13:54
Załącznik
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-08 13:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2548
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-08 13:56

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308493
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony