Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Zakup używanych samochodów pożarniczych - 3 szt.

Wspólny Słownik Zamówień: 34144210-3


Termin realizacji zamówienia : 10 dni od daty zawarcia umowy
Termin związania ofertą: 30 dni

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
w zakresie merytorycznym:
1 Roman Rączkowski - tel. ( 91) 3823962

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2005-12-02 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2005-11-16
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-23 14:43
GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKIPismo: 109/2005/4 KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2005-11-24
Z A W I A D O M I E N I E
o przedłużeniu terminu składania ofert


Szanowni Państwo,
W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) w trybie przetargu przetarg nieograniczony, na :
Zakup używanych samochodów pożarniczych - 3 szt.,
działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert o 7 dni.
Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2005-12-02 na dzień 2005-12-09. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2005-12-02 na dzień 2005-12-09.
Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-28 15:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1847
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-28 15:08

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312595
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony