Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR III/27/2002
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984 i Nr 153 poz. 1271 ) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski w składzie:
1/ Przewodniczący - Władysław Dwulit
2/ Członek - Jadwiga Cuber
3/ Członek - Antoni Wilczyński
§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr II/9/98 z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Henryk MasłowskiU z a s a d n i n i e

Nieruchomości wymienione w art.5 ust.1,2 ustawy z dnia 10 maja 1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z póź. zm.) stają się z mocy prawa mieniem właściwych gmin.
Do przeprowadzenia komunalizacji mienia powołuje się komisje inwentaryzacyjne.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-06-28 10:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2179
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-06-28 10:23

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319350
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony