Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr III/28/2002
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w sprawie szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Na podstawie art.18, ust.3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz.414, Nr 106, poz.668, Nr 117, poz.756 , Nr 162, poz.1118 i poz.1126; z 1999 Nr 20 poz.170, Nr 79, poz.885, Nr 90, poz.1001; z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.238 oraz z 2001r. Nr 72, poz.748, Nr 88, poz.961, Nr 89, poz.973, Nr 111, poz.1194, Nr 122, poz.1349 i Nr 154, poz.1792), uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

§ 2. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim:

Dochód na osobę w złotych Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi dla:
osób samotniegospodarujących osób w gospodarstwach wieloosobowych
do 600,00 6 8
600,01 – 650,00 8 10
650,01 – 700,00 10 12
700,01 - 750,00 12 15
750,01 - 800,00 15 20
800,01 - 850,00 20 25
850,01 - 900,00 25 30
900,01 - 950,00 30 35
950,01 –1.000,00 35 40
1.000,01 - 1.050,00 40 50
1,050,01 –1.100,00 50 60
1.100,01 –1.150,00 60 80
powyżej 1.150,00 100 100

§ 3. Osobom uprawnionym do korzystania z usług opiekuńczych mieszkającym samotnie, wymagającym stałej opieki i pielęgnacji przez minimum 8 godzin na dobę, dopuszcza się możliwość zastosowania, na ich wniosek, okresowo do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, zniżki do 50% w odpłatności ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kwot uprawniających do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 5. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim do 16 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi. przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty,

§ 6. Koszt usługi opiekuńczej za jedną godzinę wynosi 17,00 złotych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 07 lutego 2002r. Nr XXXII/311/2002 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w sprawie szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady
mgr Henryk MasłowskiU z a s a d n i e n i e

W 2002 roku z usług opiekuńczych o charakterze podstawowym lub specjalistycznym korzystało 18 osób.
Zatrudnione w Sekcji Opiekuńczej Ośrodka Pomocy Społecznej opiekunki przepracowały ogółem 7,488,5 godzin, w tym:
- w ramach zadań własnych –3,157,5 godzin,
- w ramach zadań zleconych - 4.331 godzin,
sprawując opiekę nad osobami uprawnionymi do tej formy pomocy.
Na świadczenie usług opiekuńczych Ośrodek wydał 127.384,52 zł, z tego:
- 47.000,00 (zadania zlecone)
- 80.384,52 (zadania własne).
Koszt jednej godziny usług wyniósł 17,01 złotych.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały Ośrodek proponuje przyjąć stawkę odpłatności za 1 godzinę usługi w wysokości 17,00 zł.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-06-28 10:25

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-06-28 10:25

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311528
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony