Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
ul. STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Usługi w zakresie wykonywania prac geodezyjnych

Wspólny Słownik Zamówień: 70100000-2
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-20 08:34
Zadanie częściowe nr:Opis:
1.Wznowienie granic, pomiar uzupełniającym, pomiar powierzchni z dokładnością do 1m2 nieruchomości oznaczonej jako działka nr 159 o pow. 0,23ha, obręb Jarszewo gm. Kamień Pomorski
2.Wznowienie granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr:
- 224/101, 224/103, 224/105 i 224/107 obręb Wrzosowo gm. Kamień Pomorski, 22 punkty graniczne,
- 65/1, 65/2 obręb Połchowo gm. Kamień Pomorski, 11 punktów granicznych,
- 517 obręb nr 1 miasta Kamień Pomorski, 4 punkty graniczne
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-20 08:34
Termin wykonania zamówienia:
30 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1 14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

Termin związania ofertą: 30 dni

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 14

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w zakresie proceduralnym:

1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
w zakresie merytorycznym:
1 Krystyna Cirko - geodeta gminy tel. ( 091) 3823967

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2006-01-06 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-20 08:37
NrKryteriumWaga
1.Cena (Koszt)70%
2.Termin wykonania30%
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-20 08:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1964
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-12-20 08:39

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312661
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony