Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXX/288/05

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 24 listopada 2005 r.


w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję finansowaną częściowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego planowaną do realizacji w latach 2006-2009.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717 i Nr162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055 , Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Zabezpiecza się w budżetach Gminy Kamień Pomorski na lata 2007-2009 środki finansowe tytułem wkładu własnego na realizację remontu Katedry Kamieńskiej. Zadanie to wchodzi w skład projektu inwestycyjnego pt.: „ Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” , finansowanego częściowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego , w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków tych Funduszy.

§ 2. Wkład finansowy Gminy Kamień Pomorski w realizację projektu wyniesie 302.000 zł. ( słownie: trzysta dwa tysiące złotych), z czego 100.700zł. w roku 2007, 100.700 zł. w roku 2008 oraz 100.600 zł. w roku 2009.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie:

Koszalińsko- Kołobrzeska Kuria Biskupia rozpoczęła przygotowania do opracowania wniosku pn.: „ Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego”, którego jednym z elementów jest remont Katedry Kamieńskiej . W skład tego projektu wchodzi również Bazylika Konkatedralna w Kołobrzegu , Katedra w Koszalinie oraz prawdopodobnie Katedry ze Szczecina.
Zadanie to, ze względu na swój specyficzny charakter i duży zasięg oraz ze względu na pełnienie celu publicznego, ma szanse otrzymać dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie około 11 mln zł. , w tym remont Katedry Kamieńskiej około 2.000.000 zł.
Zgodnie z wytycznymi w/w Funduszy, jeżeli dane przedsięwzięcie posiada współfinansowanie ze źródeł samorządu lokalnego , wówczas dotacja wzrasta do 85% kosztów kwalifikowalnych. W ten sposób, przy zaangażowaniu około 302.000 zł. z budżetu Gminy Kamień Pomorski można byłoby zrealizować zadanie remontu naszej katedry szacowane na około 2.000.000 zł.
W skład prac remontowych weszłaby m.in.:
- Renowacja Tryptyku z XVI w.;
- Renowacja kraty lektoryjnej z ołtarzem z XVII w.;
- Renowacja ambony z XVII w.;
- Renowacja chrzcielnicy z XIV w. I kraty wokół niej z XVII w.;
- Renowacja portalu romańskiego z XII w.;
- Renowacja elewacji południowej ściany katedry;
- Renowacja ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej z XVII w.
W związku z tą inicjatywą Kuria Biskupia zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w budżetach Gminy Kamień kwoty 302.000 zł. w rozbiciu na lata 2007-2009 ( po 100.700 zł.) na renowację i konserwację Katedry Kamieńskiej . Termin składania wniosków o dotację ubiega 30 listopada br. i konieczne jest dołączenie do niego uchwały zabezpieczającej wkład finansowy Gminy.
Decyzja o przyznaniu bądź odrzuceniu projektu zapadnie najprawdopodobniej do 8 miesięcy po ostatecznym terminie naboru ( 30 listopada) , więc zakłada się , że realizacja zadania rozpocznie się najprawdopodobniej pod koniec roku 2006, a jego finansowanie dopiero w roku 2007,2008 i 2009. Stąd wynika konieczność zabezpieczenia środków finansowych po stronie Gminy Kamień Pomorski dopiero od roku 2007.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-12-21 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1646
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-12-21 10:17

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319413
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony