Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX/293/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 24 listopada 2005

w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art. 19 pkt.1 litera a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 ,poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,poz.959, Nr 123 poz.1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365,Nr 167 poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175,poz.1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala, się co następuje:

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy .

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) przy sprzedaży prowadzonej w tymczasowych obiektach handlowych (szczęki, namioty, przyczepy samochodowe, oraz samochody, stoły itp.) :
a) o powierzchni do 3 m2 - 11,00 zł/dziennie
b) o powierzchni do 5 m2 - 17,00 zł/dziennie
c) o powierzchni do 8 m2 - 20,00 zł/dziennie
d) o powierzchni do 10 m2 - 25,00 zł/dziennie
e) za każdy 1 m2 powyżej 10 m2 - 4,00 zł/dziennie

2) przy sprzedaży prowadzonej przez producentów sprzedających wytwory własnej produkcji dopuszczone do handlu (sery, jaja, miód itp.),oraz przy sprzedaży małych ilości (do 25 kg) - owoców, warzyw, jagód, grzybów itp. - od jednej osoby – 5 zł/dziennie.

3) przy sprzedaż na terenach przeznaczonych pod stałe stoiska sprzedaży:
a) w okresie od 1 stycznia do 31 maja i od 1 października do 31 grudnia każdego roku
dzienna stawka opłaty targowej wynosi - 0,80 zł za 1 m2 zajętej powierzchni.
b) od 1 czerwca do 30 września każdego roku dzienna stawka opłaty targowej wynosi - 1,20 zł za 1 m2 zajętej powierzchni

§ 3. 1. Terminem płatności opłaty jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Opłata targowa pobrana przez inkasenta jest rozliczana i wpłacana do kasy Urzędu w tym samym dniu do godz. 1400.
Jeżeli opłata jest pobierana w dni wolne od pracy, rozliczenia opłaty należy dokonać w najbliższym dniu roboczym.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem jest Artur Słącz zamieszkały w Świńcu nr 10.

3. Inkasent pełni również funkcje gospodarza targowisk.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15 % wartości zebranych opłat targowych.

§ 6. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim:
1) Nr XVII/122/92 z dnia 30 marca 1992 r w sprawie lokalizacji targowisk gminnych.
2) Nr VIII/81/99 z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie zmiany uchwały nr XVII/122/92 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 marca 1992 r w sprawie lokalizacji targowisk gminnych.
3) Nr III/16/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie opłaty targowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 pkt1 litera a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy i wysokość opłaty targowej. Proponowany poziom wysokości stawek opłaty targowej jest niższy w stosunku do maksymalnej wartości podanej w ustawie, która wynosi 597,86 zł /dziennie.
Biorąc pod uwagę stan bezrobocia w gminie oraz stan budżetu gminy to uzasadnia przyjęcie proponowanych wysokości opłaty targowej.
Dokonana nowelizacja ustawy uchyla przepisy prawne w zakresie ustalania miejsc targowych na terenie Gminy. Dlatego też zostaje uchylona uchwała w sprawie lokalizacji targowisk gminnych.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-12-21 10:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1936
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-12-21 10:33

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311452
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony