Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX/297/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 24 listopada 2005

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/92/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2003-2007.


Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) uchwala się zmiany:


§ 1. W Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2003-2007, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/92/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2003-2007 – wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:
„Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu”.

2) paragraf 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala Burmistrz Kamienia Pomorskiego.

2. Wysokość czynszu ustala się stosując stawkę podstawową czynszu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu wynikających z położenia budynku i lokalu w budynku, wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ogólnego stanu technicznego budynku.

3. Ustala się czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokalu od których zależy wysokość czynszu:

1) położenie budynku:

a) Budynek położony na peryferiach miasta lub poza miastem (wieś) – zniżka 10 %

2) położenie lokalu w budynku:

a)Lokal położony na strychu i posiadający powierzchnię sufitu mniejszą od powierzchni podłogi – zniżka 10 %
b)Lokal bez dostępu promieni słonecznych - położony w północnej części budynku – brak nasłonecznienia – zniżka 5 %
c)Lokal nasłoneczniony - położony w południowej części budynku – zwyżka – 5 %

3) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan:

a)Lokal posiadający Centralne Ogrzewanie z kotłowni położonej poza lokalem lub z kotłowni osiedlowej – zwyżka 10 %
b)Lokal posiadający dostarczaną centralnie ciepłą wodę z kotłowni położonej poza lokalem lub z kotłowni osiedlowej – zwyżka 10 %
c)Lokal posiadający instalację i zaopatrywany w gaz przewodowy – zwyżka 10 %
d)Lokal posiadający łazienkę umieszczoną w lokalu – zwyżka 10 %
e)Lokal posiadający WC umieszczone w lokalu – zwyżka 5 %
f)Lokal, w którym znajduje się tylko wnęka kuchenna lub kuchnia bez dopływu naturalnego światła dziennego – zniżka 10 %
g)Lokal nie posiadający łazienki w lokalu – zniżka 10 %
h)Lokal nie posiadający WC w lokalu –zniżka 5 %
i)Lokal z używalnością wspólnego przedpokoju – zniżka 5 %
j)Lokal bez instalacji wodno-kanalizacyjnej – zniżka 20 %

4) ogólny stan techniczny budynku:

a)Lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny – zniżka 20 %
b)Lokal w budynku przeznaczonym do kapitalnego remontu (zawilgocenie i zagrzybienie, przemarzanie itp.) – zniżka 20 %

4. Do peryferii miasta zalicza się osiedle Chopina i ulicę Polną.”

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest uiszczać inne opłaty związane z korzystaniem z lokalu, a w szczególności opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz przewodowy, wodę, ścieki, wywóz nieczystości płynnych i stałych.”

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Czynsz za najem lokali socjalnych wynosi 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.”

5) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a.1. Warunkami obniżenia czynszu są:

a)niskie dochody gospodarstwa domowego określone w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kamień Pomorski.

b)opłacanie przez najemcę czynszu i opłat związanych z wynajmowaniem lokalu.

2. Burmistrz może odmówić zastosowania obniżki, jeżeli najemca zajmuje mieszkanie o znacznej powierzchni użytkowej i nie wyraża zgody na zamianę na mieszkanie mniejsze o tym samym lub wyższym standardzie.

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W przypadku podjęcia przez właścicieli lokali uchwały o zmianie zarządcy, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jako dotychczasowy zarządca zarządzający wspólnotą, w terminie 3-ch miesięcy od dnia podjęcia uchwały dokona rozliczenia swego zarządzania i przekaże stosowną dokumentację nowemu zarządowi.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Władysław Dwulit


UZASADNIENIE

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 31, poz. 266) należy zmienić prawo miejscowe uchwalone na podstawie tej ustawy, dokonując zmian w uchwale Nr VII/92/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2003-2007.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-12-21 10:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1755
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-12-21 10:43

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319235
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony