Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV / 31 / 2002
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 rok.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 ) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:


§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.820.000 zł.
z tego:
• dochody na realizację zadań własnych
kwota
1.820.000 zł.


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.820.000 zł.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
§ 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. kwota
kwota 1.820.000 zł
1.820.000 zł.


§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.820.000 zł.
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
1.820.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 140.000 zł.
Rozdział 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
§ 2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego kwota
kwota 140.000 zł
140.000 zł


Dział 750 Administracja Publiczna o kwotę 80.000 zł.
Rozdział 75023 Urzędy gmin.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota
kwota 80.000 zł
80.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
o kwotę
390.000 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
kwota
kwota
300.000 zł
300.000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
kwota

kwota
90.000 zł

90.000 zł
Str.2
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.191.000 zł.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota

kwota 58.000 zł.

58.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
kwota
kwota
1.133.000 zł.
1.133.000 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego o kwotę 10.000 zł.
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
§ 4270 Zakup usług remontowych kwota
kwota 10.000 zł.
10.000 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport o kwotę 9.000 zł.
Rozdział 92695 Pozostała działalność
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (UKS Herkules)

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (UKS Jedynka) kwota


kwotakwota 9.000 zł.


2.000 zł.7.000 zł

§ 3. W Załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXXI /295 / 2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r. w ,, Wykazie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w 2002 r.’’ zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2002 w pozycjach:

1.Dział 801 Rozdział 80110 Dokończenie budowy Gimnazjum z kwoty 150.000 śr.wł.
100.000 śr.zew. na kwotę 60.000 śr. wł.
- śr. zew.
2.Dział 900 Rozdział 90003 Składowisko
odpadów stałych z kwoty 100.000 śr.wł
na kwotę
42.000 śr wł

3.Dział 900 Rozdział 90095 Kanalizacja gminy z kwoty 300.000 śr.wł.
na kwotę 65.000 śr.wł
-

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Henryk Masłowski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 19:51

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2179
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 19:51

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310521
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony