Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
ul. STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego dróg na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski


Wspólny Słownik Zamówień: 28813500-9
Wykonanie nowych znaków drogowych, regenerację starych lub uszkodzonych znaków drogowych, wykonanie nowych lub regenerację starych (zniszczonych) słupków nośnych znaków drogowych, stała lub czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego, niezwłoczne zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w sytuacjach awaryjnych - według wskazań Zamawiającego, montaż oznakowania pionowego.
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2006-12-31
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: w danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
w zakresie merytorycznym:
1 Paweł Wołosiak - Inspektor w referacie PIGK tel. ( 091) 3821146 wew. 976

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2006-01-24 do godz. 09:30.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena - 100%
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-01-06 14:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1777
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-01-06 14:36

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311526
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony