Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA KAMIEŃ POMORSKI
ul. STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Wykonywanie prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego wydawanych przez gminę Kamień Pomorski w 2006 roku


Wspólny Słownik Zamówień: 74252000-0
Prace planistyczne związane z:
1. decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2. decyzjami o warunkach zabudowy dla pozostałych inwestycji,
3. postanowieniami o zgodności proponowanego podziału terenu z przepisami odrębnymi,
4. wydaniem opinii dotyczącej możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
5. analizą wniosków wycofanych lub pozostających bez rozpatrzenia.

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2006-12-31
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 500.00 zł (słownie: pięćset 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
w zakresie merytorycznym:
1 Jarosław Zalewski - Podinspektor tel. (091) 3823969

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2006-01-25 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena (koszt) - 100%


KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2006-01-09
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-01-06 14:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1815
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-01-06 14:38

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311872
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony