Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
ul. STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Obsługa geodezyjna Gminy Kamień Pomorski na 2006 rok


Wspólny Słownik Zamówień: 70100000-2
Obsługa obejmuje n/w prace geodezyjne:
1) podział gruntu zabudowanego i niezabudowanego,
2) rozgraniczenie nieruchomości,
3) wznowienie granic nieruchomości,
4) wznowienie granic nieruchomości i pomiar powierzchni z dokładnością do 1m2,
5) sporządzenie wykazu zmian gruntowych,
6) połączenie nieruchomości,
7) scalenie i podział nieruchomości w trybie przepisów rozdziału 2 "Scalenie i podział nieruchomości" ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w formularzu cenowym stanowiącym wraz z formularzem oferty załącznik do specyfikacji.

Termin wykonania zamówienia: (czas trwania umowy) od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006r.
Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: w danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 12

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.

w zakresie merytorycznym:
1 Krystyna Cirko - geodeta gminy tel. ( 091) 3823967

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2006-01-30 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr / Kryterium / Waga
1 / Cena / 70%
2 / Termin wykonania usługi / 30%


KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2006-01-13

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-01-14 20:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1797
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-01-14 20:31

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312638
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony