Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
ul. STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości - usługa wykonywana przez rzeczoznawców majątkowych


Wspólny Słownik Zamówień: 70100000-2
Zadanie Wykonawcy obejmuje sporządzenie wycen dla n/w nieruchomości:

1 Nieruchomość niezabudowana:
a/ za jedną działkę
b/ za każdą następną działkę w kompleksie

2 Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z gruntem:
a/ bez budynków gospodarczych
b/ z budynkami gospodarczymi

3 Lokal planowany do wyodrębnienia wraz z dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (w szczególności rzutem kondygnacji budynku i rzut lokalu)

4 Wycena wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zobowiązań podatkowych

5 Wycena wartości nakładów

6 Nieruchomość zabudowana budynkiem – obiektem budowlanym (usługowym, handlowym, przemysłowym) wraz z działką :
a/ za jeden budynek
b/ za dwa lub więcej budynki

7 Budynek gospodarczy, garaż wraz z działką (wolno stojący)

8 Lokal użytkowy lub boks garażowy w zabudowie zwartej, wraz z gruntem

9 Wycena dla potrzeb ustanowienia trwałego zarządu

10 Wycena gruntu dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd

11 Wycena gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

12 Wycena nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego

13 Wycena wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne

14 Wyceny dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami :
a/ do 5 działek
b/ od 6 do 10 działek
c/ powyżej 10 działek

15 Wycena nasadzeń ogrodniczych i elementów urządzenia terenu dla potrzeb ustalenia odszkodowania – za jedną działkę

16 Inwentaryzacja budynków
a/ za 1 m2 powierzchni użytkowej

17 Wycena nieruchomości przeznaczonych na cele rolne lub leśne

18 Określenie wartości służebności gruntowej

Czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006r.
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: w danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 12

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.

w zakresie merytorycznym:
1 Grażyna Pisera - Inspektor ds.gospodarki nieruchomościami tel. ( 091) 3823967

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2006-02-02 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena 70%
2 Termin wykonania 30%

KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2006-01-17
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-01-17 12:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1919
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-01-17 12:00

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319313
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony