Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Bankowa obsługa budżetu gminy Kamień Pomorski


Wspólny Słownik Zamówień: 66100000-1
Bankowa obsługa budżetu gminy polegająca na:
1. prowadzeniu rachunków bankowych,
2. możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych typu overnight,
3. możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym,
4. udzieleniu bezwarunkowej gwarancji na pożyczkę z N.F.O.Ś. i O.W. w Warszawie do wysokości 3.320.000 zł z terminem do dnia 31 stycznia 2011r.

Termin wykonania zamówienia : 36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: w danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 11

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
w zakresie merytorycznym:
1 Irena Dobersztajn - Skarbnik Gminy tel. ( 091) 3823964

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2006-03-30 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-15 07:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-03-15 07:46
NrKryterium Waga
1.Wysokość oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ustalone w oparciu o WIBID 1M 20%
2.Wysokość oprocentowania podana w procentach dotycząca kredytów na rach.bież.10%
3.Wysokość prowizji podana w procentach od kwoty uruchomionego kredytu w rach.bież 10%
4.Wysokość prowizji podana w procentach od dokonanych operacji gotówkowych (uznaniowych i obciążeniowych) 20%
5.Wysokość opłat za dokonywane przelewy międzybankowe w wersji papierowej 10%
6.Wysokość opłat za dokonywane przelewy międzybankowe w wersji elektronicznej 10%
7.Wysokość prowizji za udzielenie bezwarunkowej gwarancji bankowej na pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 3.320.000zł z terminem do dnia 31 stycznia 2011r. 20%
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-15 07:47
KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2006-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-03-15 07:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1907
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-15 07:54

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310990
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony