Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


UCHWAŁA NR IV/35/2002
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2002 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego
gminy Kamień Pomorski


Na podstawie art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112/ uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. ust.2 w § 1 otrzymuje brzmienie: „Zmiana obejmuje tereny położone w obrębach geodezyjnych: Buszęcin, Jarszewo, Jarzysław, Miłachowo, Rarwino, Rekowo, Skarchowo”.
2. ust. 3 w § 1 otrzymuje brzmienie: „Tereny objęte zmianą określono w załącznikach graficznych nr 1, 2 i 3 stanowiących integralną część uchwały”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

mgr Henryk Masłowski
UZASADNIENIE


Mając na względzie konieczność zapewnienia spójności uchwał inicjującej i uchwalającej zmianę planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski w sprawie lokalizacji farmy wiatrowej „Jarszewo” wnosi się o zmianę uchwały Nr XXXVII/338/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2002 r.

Zmiana Uchwały polega na rozszerzeniu terytorialnym zmiany planu uwarunkowanym prognozowaną linią graniczną hałasu o wysokości 40-45 dB nocną porą od projektowanych generatorów elektroenergetycznych w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Powyższe wiąże się z koniecznością umieszczenia zapisu, w uchwale uchwalającej zmianę planu, wykluczającego możliwość budowy obiektów mieszkaniowych w obszarze wyżej określonej strefy (podstawa: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627 oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – Dz. U. Nr 66, poz. 436).
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 19:54

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2240
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 19:54

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312633
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony