Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Wykonanie wtórników map do celów projektowych na uporządkowanie i dokończenie rozbudowy rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej do granicy posesji na terenie miasta Kamień Pomorski


Wspólny Słownik Zamówień: 74274000-0
Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu wtórników map do celów projektowych na uporządkowanie i dokończenie rozbudowy rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej do granicy posesji w Kamieniu Pomorskim. Wtórniki map należy wykonać tradycyjnie na kalce i w formie elektronicznej w skali 1:500.
Termin wykonania zamówienia : 90 dni od daty udzielenia zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł)


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 12

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
w zakresie merytorycznym:
1 Józef Kus – Inspektor w referacie PIGK tel. (091) 3823952

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2006-04-26 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

NrKryteriumWaga
1Cena (koszt)70%
2Skrócenie terminu wykonania30%KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2006-04-10
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-04-10 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1599
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-04-10 10:11

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319247
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony