Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Kamienia Pomorskiego,
działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 96 poz. 873;
z 2004r.: Dz. U. nr 64 poz. 593, Dz. U. nr 116 poz. 1203, Dz. U. nr 210 poz.2135, z 2005 r.: Dz. U. nr 155 poz. 1998, Dz. U. nr 169 poz. 1420, Dz. U. nr 175 poz. 1462, nr 249, poz. 2104)

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2006 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego, tj. od początku czerwca do końca sierpnia 2006.


Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływających po wodach Zalewu Kamieńskiego.
Formami realizacji zadania winny być:
stałe dyżury na przystani żeglarskiej oraz patrolowanie łodziami motorowymi obszaru wód Zalewu Kamieńskiego w dni wolne od pracy i święta przez osoby posiadające stosowne przygotowanie i uprawnienia,
promowanie bezpiecznych zachowań na wodzie jak i nad wodą, poprzez przeprowadzenie cyklu pogadanek w szkołach gminnych.

Zadanie obejmuje zakup niezbędnych usług (w tym transportowych), ubezpieczenie, zakup materiałów i sprzętu.

Wysokość środków budżetowych, zaplanowanych na realizację zadania w roku 2006 wynosi: 2.000 zł (dwa tysiące złotych)
Na realizację podobnego zadania w roku 2005 wydatkowano w formie dofinansowania kwotę: 2.000 zł.

Oferty na formularzu zgodnym ze wzorem z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (dostępnym w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w pok. 4) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2006 r., do godz. 1500. Do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, statut, aktualny odpis z rejestru.
Rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową, powołaną przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18 maja 2006 r.
Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria i wagi:
a)możliwości organizacyjne oferenta (zasoby ludzkie, materialne) – 20%,
b)doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze – 20%,
c)ocena harmonogramu i programu zajęć – 20%
d)ocena planu finansowego zadania w tym udziału własnego oferenta – 20%
e)liczba osób objętych zakresem zadania – 20 %

Dotacja na realizację zadania przekazana zostanie w formie przelewu na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy zleceniobiorcy, przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.
Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta wyłonionego w konkursie umowy z gminą Kamień Pomorski oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami wykorzystanie i rozliczenie dotacji.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Andrzej Jędrzejewski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-04-13 12:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1523
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-04-13 12:15

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310969
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony