Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)


Wspólny Słownik Zamówień: 66130000-0
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł na okres 6 lat z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych (na wykonanie i przygotowanie zadań):
1. "Uzbrojenie terenów osiedla Chopina w wodę i kanalizację sanitarną" - 940.000zł,
2. "Opracowanie projektu technicznego na całość uzbrojenia osiedla Chopina (oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz drogi i ciągi piesze) - 80.000zł,
3. "Inwentaryzacja stanu istniejącego kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przygotowanie wtórników map do projektowania, opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Kamień Pomorski" - 480.000zł.
Spłata kredytu będzie następować z dochodów własnych Gminy następująco:
- 2006 rok - karencja
- 2007 rok - 300.000 zł
- 2008 rok - 300.000 zł
- 2009 rok - 300.000 zł
- 2010 rok - 300.000 zł
- 2011 rok - 300.000 zł
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
Termin wykonania zamówienia : zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 6 lat od daty podpisania umowy
Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: w danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 12

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.
w zakresie merytorycznym:
1 Irena Dobersztajn - Skarbnik Gminy tel. ( 091) 3823964

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2006-05-15 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

NrKryteriumWaga
1Oprocentowanie kredytu (WIBOR 3M+marża)95%
2Prowizja za czynności związane z przygotowaniem (uruchomieniem) kredytu5%


KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2006-04-26
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-04-26 12:43
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-04-26 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1618
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-04-26 12:43

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319199
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony