Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/340/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 kwietnia 2006r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/245/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnymNa podstawie art. 90f ust. z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, nr 273 poz. 2703 i z 2005r. nr 17 poz.141 nr 94 poz.788 nr 122 poz.1020 nr 131 poz.1091 nr 167 poz.1400 i nr 249 poz. 2104) uchwala, się co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/245/05 z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 20.1. otrzymuje brzmienie:

„§20.1. Stypendium szkolne w formach, o których mowa w §7 pkt. 1 i 3 będzie realizowane poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub innych zaświadczeń potwierdzających poniesione wydatki albo za pomocą bonów towarowych realizowanych w wyznaczonym przez Komisję Stypendialną czasie i miejscu”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Robert Wawrzyniak


UZASADNIENIE


W dniu 16 grudnia 2004 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zmianę ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ustawie zobowiązał samorząd gminy do udzielania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Uchwała Nr XXV/245/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 marca 2005 roku będąca regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zawiera w szczególności:
1)Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.
2)Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy
3)Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
4)Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
Wprowadzenie zmian w Uchwale rady Miejskiej Nr XXV/245/05 z dnia 17 marca 2005 roku podyktowane jest prośbami odbiorców stypendiów socjalnych oraz wnioskiem Komisji Stypendialnej, co do poszerzania sposobów realizacji stypendiów.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-12 10:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1618
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-05-12 10:12

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319390
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony