Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/343/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 kwietnia 2006 r.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnych


Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Kamień Pomorski darowizny na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 43/2 o pow. 0,0562 ha, nr 45/1 o pow. 0,1019 ha, nr 45/2 o pow. 0, 0390 ha, obręb nr 6, stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 przeznaczona będzie do wykonywania zadań statutowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego związanych z ratownictwem medycznym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Robert Wawrzyniak


U Z A S A D N I E N I E
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami.
Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady gminy. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zwrócił się z wnioskiem w dniu 17 marca 2006 r. o nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanych oznaczonych numerami 43/2 o pow. 0,0562 ha, 45/1 o pow. 0,1019 ha, 45/2 o pow. 0,0390 ha. Przekazanie w/w nieruchomości umożliwi wykonanie koniecznych remontów oraz adaptacji w obiektach. Planowane jest wykonanie remontu kapitalnego budynku administracyjno-warsztatowego, w tym dostosowanie wjazdów dla karetek Pogotowia Ratunkowego „R” wraz z zamontowaniem dwóch bram segmentowych automatycznie otwieranych oraz wydzielenie na piętrze pomieszczeń w celu utworzenia Szkoły Ratownictwa medycznego, modernizacja systemu grzewczego w kotłowni, a także docelowo wymiana pokrycia dachowego na wszystkich budynkach. Nieodpłatne przekazanie może nastąpić w drodze darowizny, w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-12 10:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1613
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-05-12 10:15

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319299
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony