Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ KAMIENIA POMORSKIEGO
O G Ł A S Z A N A B Ó R
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMATYK
(nazwa stanowiska pracy)
samodzielne stanowisko
(nazwa referatu)


Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski

Nabór odbędzie się dnia 2 czerwca 2006r. o godzinie 900 w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim (Ratusz)


1. Kandydat powinien posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj. znajomość następujących ustaw:

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
ustawa z dnia 17 lutego 2005r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

oraz rozporządzenia:

z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym,
z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej,
z dnia 17 maja 2002 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

2.Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie:
- wyższe, o specjalności z zakresu informatyki lub
- średnie o specjalności z zakresu informatyki

b) kandydat z wykształceniem średnim musi posiadać łącznie, co najmniej trzyletni staż pracy, co nie jest wymagane od kandydata z wykształceniem wyższym,

c) w związku z rodzajem finansowania stanowiska, preferowane będą osoby niepełnosprawne.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) administrowanie systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
b) obsługa i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
c) prowadzenie i aktualizacja oficjalnej witryny internetowej,
d) zapewnienie informatycznego zabezpieczenia przechowywanych na serwerze danych,
e) prowadzenie polityki bezpieczeństwa danych.

4. Wymagane dokumenty:
a) pisemne zgłoszenie udziału w naborze,
b) życiorys (CV),
c) list motywacyjny,
d) dokument poświadczający wykształcenie (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy),
e) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych
do pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Brak jakiegokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Nabór na stanowisko informatyka” z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski
w terminie do dnia 29 maja 2006r. do godziny 10.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej urzędu przy ul. Stary Rynek 1 Kamień Pom.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.


Z.up.Burmistrza
Bronisław Karpiński
Zastępca Burmistrza  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-12 13:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2108
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-05-12 13:35

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308377
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony