Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVII/344/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 maja 2006r.


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
oznaczonej nr 16/2 przy ul. Słowackiego w Kamieniu Pomorskim, zabudowanej Bramą Wolińską i Basztą


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr działki 16/2 o powierzchni 160m2 przy ul. Słowackiego 1 w Kamieniu Pomorskim, zabudowanej Bramą Wolińską i Basztą na okres 30 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Robert WawrzyniakUzasadnienie:

Zgodnie z art. 18, ust.2, lit. „a” ustawy o samorządzie gminnym wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata wymaga każdorazowo zgody Rady Miejskiej.
Brama i Baszta Wolińska jest obecnie użytkowana jako muzeum kamieni i osobliwości, stanowiąc atrakcje turystyczną. Prowadzenie tego typu przedsięwzięcia wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych. Dotychczasowy dzierżawca planuje rozszerzenie zakresu działalności, oraz rozważa przeprowadzanie imprez w postaci „Festynów Kultur Dawnych”. Wszystkie te działania promują miasto Kamień Pomorski. Odpowiednio długi termin dzierżawy jest swego rodzaju gwarantem zwrotu dotychczas poniesionych i planowanych nakładów Mając powyższe na uwadze projekt uchwały wydaje się być uzasadniony.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-06-21 10:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1618
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-06-21 10:29

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321226
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony