Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVII/348/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 maja 2006r.

w sprawie dopłaty za pobrana wodę i odprowadzone ścieki

Na podstawie art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747, i z 2002r. Dz. U. Nr113, poz. 984 i z 2004r. Dz.U. Nr 96, poz. 959 i Nr 173 poz. 1808 i z 2005r. Dz. U. Nr85 poz. 729 i z 2005r. Dz. U. Nr 130 poz. 1087) uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala się dopłatę z budżetu gminy w wysokości 0,24 zł w tym podatek VAT do każdego m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych z urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie.
§ 2.
Ustala się dopłatę z budżetu gminy w wysokości 0,82 zł w tym podatek VAT do każdego m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych do urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXIV/244/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 15 marca 2006r.

Przewodniczący Rady
mgr Robert Wawrzyniak


UZASADNIENIE

Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim nie przyjęła w roku 2006 uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała ta określała nie tylko taryfy ale także wysokość dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Kamień Pomorski. Na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków taryfy weszły w życie po upływie 70 dni od daty przedłożenia ich Radzie. Kwestia stawki dopłat pozostała natomiast nierozwiązana. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały w celu określenia wysokości dopłat co pozwoli uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów przez mieszkańców Gminy. Poprzednie taryfy obowiązywały do 15 marca 2006 tym samym uchwała powinna wejść w życie z mocą od 15 marca 2006.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-06-21 10:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1654
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-06-21 10:44

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8309986
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony