Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVII/349/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 maja 2006r.


w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art.19 pkt 1 lit .a, pkt 2 i pkt 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz. 1683 z 2003r., Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr96, poz. 959 Nr 123 poz. 1291 Nr 291 poz. 2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 169 poz. 1419, Nr 167 poz. 1399, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1484) uchwala się, co następuje:


§ 1.1.Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
2. Stawki opłat ustala się oddzielnie dla sezonu letniego i pozostałych miesięcy - sezon letni obejmuje okres od 1 czerwca do 30 września.
3. Stawki opłaty targowej ustala się w zależności od strefy, w której dokonywana jest sprzedaż:
4. Ustala się następujące strefy:
a) strefa I działki nr 383/1, 383/2 ,383/3 , 286 obręb nr 2 oraz działki 55/3, 55/4 obręb 3
b) strefa II ulica Szczecińska, ul. Mickiewicza i ul. Mieszka I, ul. C.K. Norwida, parking przy skrzyżowaniu ulicy Rejtana i ulicy Mickiewicza.
c) strefa III pozostała część miasta.

§2.1. Stawka opłaty targowej dla strefy I wynosi w okresie od 1 października do 31 maja -0,80 gr. za m2
2. Stawka opłaty targowej dla strefy I wynosi w okresie od 1 czerwca do 30 września -1,20 zł za m2 .
§ 3. 1. Stawka opłaty targowej dla strefy II wynosi 530zł bez względu na zajmowaną powierzchnię handlową.
2 W okresach świątecznych w dniach od 25.października do 2.listopada , 15 grudnia
do 24 grudnia oraz 5 dni przed świętami Wielkiej Nocy każdego roku ustala się stawkę opłaty targowej w wysokości:
a) do 5 m2 zajętej powierzchni – 15 zł,
b) za każdy następny m2 -2 zł.
§ 4. Stawka opłaty targowej dla strefy III wynosi:
a) do 5m2- 40 zł
b) powyżej 5m2 za każdy m2 zajętej powierzchni handlowej-5 zł
c) dla osób prowadzących sprzedaż warzyw i innych płodów rolnych -2 zł za m2
prowadzących
d) dla osób prowadzących sprzedaż z pojazdów do 1 tony-30 zł
e) dla osób prowadzących sprzedaż z pojazdów powyżej 1tony -50 zł§ 5. Stawka opłaty targowej za sprzedaż na terenie objętym pozwoleniem na zorganizowanie imprezy masowej w terminie określonym w pozwoleniu wynosi w każdej ze stref:
a) za zajęcie terenu do 5 m2 – 10 zł,
b) powyżej 5 m2 za każdy następny m2 -2 zł.
§ 6. Wysokość stawki opłaty targowej określonej na podstawie §§ 2-5 niniejszej uchwały nie może przekroczyć kwoty 612,81 zł dziennie.

§ 7 . Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
1.Inkasentem jest Artur Słącz zam. w Świńcu nr 10
2.Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15% wartości zebranych opłat targowych.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXX/293/05 z dnia 24 listopada 2005r

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Robert Wawrzyniak

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest zamiarem wprowadzenia na terenie miasta stref handlowych. Wprowadzenie takiego podziału a następnie regulacja stawek w poszczególnych strefach umożliwia uporządkowanie działalności handlowej na terenie miasta i skierowanie osób prowadzących działalność w tym zakresie w określone miejsca. Zapobiega to także istnieniu “dzikich targowisk”.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-06-21 10:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1678
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-06-21 10:45

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311834
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony