Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Kamienia Pomorskiego,
działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 96 poz. 873; z 2004r.: Dz. U. nr 64 poz. 593, Dz. U. nr 116 poz. 1203, Dz. U. nr 210 poz.2135, z 2005 r.: Dz. U. nr 155 poz. 1998, Dz. U. nr 169 poz. 1420, Dz. U. nr 175 poz. 1462, nr 249, poz. 2104, z 2006 r.: Dz. U. nr 94 poz. 651)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2006 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jakim jest organizacja czasu wolnego młodzieży szkolnej gminy Kamień Pomorski w IV kwartale 2006 r. poprzez prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej


Celem zadania jest:
1)poprawa ogólnej sprawności fizycznej trenujących oraz oddziaływanie wychowawcze,
2)poprawa stanu zdrowia i zabezpieczenie ciekawej formy spędzania wolnego czasu,
3)kształtowanie trwałych zainteresowań i nawyków sportowych,
4)uczestniczenie w imprezach sportowych o różnym stopniu zaawansowania, klasie sportowej i lidze,
5)objęcie możliwie jak największego kręgu zainteresowanych.

Formami realizacji zadań winny być:
systematyczne prowadzenie zajęć sportowych w grupach wiekowych,
organizacja i udział w zawodach sportowych na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju.

Zadanie obejmuje zakup niezbędnych usług (w tym transportowych i trenerskich), ubezpieczenie, zakup materiałów i sprzętu sportowego.
Wysokość środków budżetowych, zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2006 wynosi 20.000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych).
Na realizację podobnego zadania w roku 2005 nie wydatkowano w formie dofinansowania żadnej kwoty.

Oferty na formularzu zgodnym ze wzorem z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (dostępnym w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w pok. 4) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2006 r., do godz. 15:00.
Rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową, powołaną przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 2 października 2006 r.
Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria i wagi:
a)możliwości organizacyjne oferenta (zasoby ludzkie, materialne) - 20%,
b)doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze – 20%,
c)ocena harmonogramu i programu zajęć - 20%
d)ocena planu finansowego zadania w tym udziału własnego oferenta – 20%
e)liczba osób objętych zakresem zadania (uczestnicy i widzowie) - 20 %

Dotacja na realizację zadania przekazana zostanie w formie przelewu na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy zleceniobiorcy, przeznaczony wyłącznie do operacji, związanych z realizacją zadania.
Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta wyłonionego w konkursie umowy z gminą Kamień Pomorski oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami wykorzystanie i rozliczenie dotacji.Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Andrzej Jędrzejewski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-08-31 11:43
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-10-19 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1560
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-19 12:28

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310545
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony