Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
na dzień 27 października 2006 roku
od godziny 10:00

na sprzedaż następujących nieruchomości nie zabudowanych, położonych w miejscowości Wrzosowo gm. Kamień Pomorski :


1. dz. nr 224/109 o pow. 0,1178 ha , kw nr 19249, użytek R III a, R IV a
cena wywoławcza 54.000 zł (netto)
wadium 5.400 zł,
2. dz. nr 224/118 o pow. 0,0840 ha, kw nr 19256, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 39.000 zł (netto)
wadium 3.900 zł
3. dz. nr 224/120 o pow. 0,0831 ha, kw nr 19258, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 38.500 zł (netto)
wadium 3.850 zł
4. dz. nr 224/121 o pow. 0,1115 ha, kw nr 19259, użytek R III b,
cena wywoławcza 46.500 zł (netto)
wadium 4.650 zł
5. dz. nr 224/122 o pow. 0,4134 ha, kw nr 19260, użytek R III a, III b,
cena wywoławcza 215.500 zł (netto)
wadium 21.550 zł

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w miejscowości Radawka:


6. dz. nr 116/19 o pow. 0,0894 ha , kw nr 24524 , użytek R III a, wraz z udziałem w wysokości 1/24 w działkach 116/1 i 116/29 o łącznej powierzchni 0,6128 ha, kw 22893, użytek R III a
cena wywoławcza 34.000 zł (netto)
wadium 3.400 zł





INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wymienionych w pkt 1-4 przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową oraz usług komercyjnych.
Dla nieruchomości wymienionej w pkt 5 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje teren usług komercyjnych i parkingów.
Dla nieruchomości wymienionej w pkt 6 miejscowy plan zagospodarowania przewiduje następujące przeznaczenie – dla działki nr 116/19 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej z dopuszczeniem usług komercyjnych, dla działek nr 116/1 i 116/29 – tereny ciągów pieszych.

Działki nie są uzbrojone i nie wyłączone z produkcji rolnej.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi, ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2006 roku od godziny 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium .

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 20 października 2006 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.
Małżonkowie, nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda do dokonania czynności zmierzającej do odpłatnego nabycia nieruchomości winna być złożona w formie aktu notarialnego.
Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu j umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu , zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.



  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-09-22 14:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-10-27 11:05

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1261
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-27 11:05

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311446
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony