Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Kamienia Pomorskiego,
działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 96 poz. 873; z 2004r.: Dz. U. nr 64 poz. 593, Dz. U. nr 116 poz. 1203, Dz. U. nr 210 poz.2135, z 2005 r.: Dz. U. nr 155 poz. 1998, Dz. U. nr 169 poz. 1420, Dz. U. nr 175 poz. 1462, nr 249, poz. 2104, z 2006 r.: Dz. U. nr 94 poz. 651)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2006/2007 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w powiązaniu z zajęciami sportowymi na wodzie z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży gminy Kamień Pomorski w okresie od 01.10.2006 do 01.10.2007.


Celem zadania jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa na wodzie w powiązaniu z zaplanowanym kalendarzem treningów i regat, a w dalszej konsekwencji
1) poprawa ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz oddziaływanie wychowawcze,
2) poprawa stanu zdrowia i zabezpieczenie ciekawej formy spędzania wolnego czasu,
3) kształtowanie trwałych zainteresowań i nawyków sportowych.

Formami realizacji zadania winny być:
- systematyczne prowadzenie bezpiecznych zajęć sportowych w grupach wiekowych,
- bezpieczny udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych na terenie gminy, powiatu, województwa.

Zadanie obejmuje zakup niezbędnego sprzętu do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć na wodzie.
Wysokość środków budżetowych, zaplanowanych na realizację zadania w roku 2006/2007 wynosi: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
Na realizację podobnego zadania w roku 2005 nie wydatkowano w formie dofinansowania żadnej kwoty.
Oferty z kompletem załączników (sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, aktualny wypis z rejestru oraz statut) na formularzu zgodnym ze wzorem z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (dostępnym w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim w pok. nr 4) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada 2006 r., do godz. 15:00.
Oceny ofert dokona Zespół Doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wynik oceny przedstawiony zostanie Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego, który, biorąc pod uwagę przedstawioną ocenę, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 7 listopada 2006 r. Wyniki otwartego konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości.

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria i wagi:
a) możliwości organizacyjne oferenta (zasoby ludzkie, materialne) – 20%,
b) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze – 20%,
c) ocena harmonogramu i programu zajęć – 20%
d) ocena planu finansowego zadania w tym udziału własnego oferenta – 20%
e) liczba osób objętych zakresem zadania (uczestnicy i widzowie) – 20 %

Dotacja na realizację zadania przekazana zostanie w formie przelewu na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy zleceniobiorcy, przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.
Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta wyłonionego w konkursie umowy z gminą Kamień Pomorski oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami wykorzystanie i rozliczenie dotacji.


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-03 20:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-10-19 12:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1623
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-19 12:24

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310502
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony