Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIX/358/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2006r.


w sprawie skargi Heleny, Mirosława i Bogusława Sinica
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002 Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r., z 2002 Nr 153, poz. 1271 i z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. nr 78, poz. 682, Nr 181 poz. 1524, Nr 64 poz. 565) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uznać skargę Państwa Heleny, Mirosława i Bogusława Sinica, złożoną w dniu 27 lipca 2006r., na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego Andrzeja Jędrzejewskiego, do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, za bezzasadną.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
mgr Robert Wawrzyniak


UZASADNIENIE

W odpowiedzi jaka została udzielona Państwu Sinicom przez zastępcę Burmistrza Kamienia Pomorskiego Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się nieprawidłowości ze strony merytorycznej, gdyż została uzasadniona zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 07 lutego 1991r., który to zniósł współwłasność nieruchomości nierolniczej zabudowanej domem mieszkalnym, oborą i stodołą, w działce nr 453 o pow. 0,12 ha.
Decyzją nr GNG.n13/7211-2579/91 z dnia 02.09.1991r. Wojewoda Szczeciński stwierdził nabycie przez Miasto i Gminę Kamień Pomorski z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem 453/3 o pow. 908m2. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych urządził księgę wieczystą nr 15663 oraz wpisał Gminę Kamień Pomorski jako właściciela działki, zmieniając jednocześnie numer działki 453/3 o pow. 908m2 na nr 301 o pow. 944m2.
Wniosek Państwa Siniców dotyczy przekazania na ich rzecz działki oznaczonej numerem 301 o pow. 944m2 (poprzednio nr 453/3 o pow. 908m2).
Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2001r. sygn. Akt I C.201/00 Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim Wydział I Cywilny umorzył postępowanie z wniosku Heleny, Bogusława i Mirosława Siniców przeciwko Urzędowi Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim o wydanie nieruchomości. Postanowienie uprawomocniło się dnia 05.09.2001r.
Mając to wszystko na uwadze Komisja Rewizyjna nie czuje się władna negować postanowienia Sądu, w związku z czym po przeanalizowaniu dokumentacji uznała, że odpowiedź jaką udzielił Burmistrz oparta była o dokumenty aktualnie obowiązujące w tej sprawie i postanowiła uznać skargę Państwa Siniców na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego za bezzasadną.
Jednakże Komisja Rewizyjna analizując wypowiedzi przedstawione przez Państwa Siniców, którzy nie zgadzają się z treścią wielu dokumentów, przedstawiając swoje dokumenty, których tutejszy Urząd nie posiada oraz, to że nieruchomości, o które toczy się spór były od początku po zasiedleniu się po wojnie ich własnością, zwróciła się na piśmie do Burmistrza Kamienia Pomorskiego o zorganizowanie spotkania z Państwem Sinica, aby skonsultować dokumenty w w/w sprawie oraz pomóc Państwu Sinica w wyjaśnieniu tej sprawy.
Wszelkie spory dotyczące własności nieruchomości rozstrzygnięte uprzednio postanowieniami sądowymi mogą być tylko powtórnie rozstrzygane na drodze sądowej, w związku z czym nie leży w kompetencji Komisji Rewizyjnej ich rozstrzygnięcie.


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-26 09:04
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-10-26 09:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1813
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 09:07

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310410
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony