Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIX/362/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2006r.

w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego
punktu w złotych, stanowiących podstawę do obliczenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
pracowników zatru8dnionych w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim.Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146 poz. 1212, nr 160 poz. 1343 2006 r. Nr 38. poz.261), Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1

Kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania ustala się w wysokości 800,00 zł. ( słownie złotych: osiemset 00/100).


§ 2

Uzgadnia się, iż wartość jednego punktu stanowiącego podstawę do obliczenia wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego wynosi 4,00 zł. ( słownie złotych : cztery 00/100).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Robert Wawrzyniak

Uzasadnienie:

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika ZGM ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego i iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii i wartości jednego punktu w złotych.
Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (powołanie w postawie prawnej uchwały ) najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania ustala Rada. Natomiast wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca po uzgodnieniu z Radą.
Zmiana tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego stanowiąca załącznik Nr 1 do rozporządzenia RM z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin ..... ( Dz. U. Nr 39, poz. 272) – z dniem 1 stycznia 2006 roku i podwyższenie najniższego wynagrodzenia w I kategorii do kwoty 800 zł. uzasadnia ustalenie tego wynagrodzenia w kwocie 800 zł. dla pracowników Zakładu.
Wartość jednego punktu nie ulega zmianie.  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-26 10:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-10-26 11:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1592
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 11:11

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311890
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony