Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A N R XXXIX/364/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorski
z dnia 21 września 2006 rok

w sprawie opinii projektu zarządzenia w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Kamień Pomorski.


Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 203, poz. 1683) uchwala się

co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Kamień Pomorski.

§ 2. 1. Projekt zarządzenia dotyczy granicy pasa technicznego w obrębach ewidencyjnych nr 1, 3, 4 i 5 miasta Kamień Pomorski oraz w obrębach ewidencyjnych Buniewice, Chrząszczewo, Dusin, Kukułowo, Miłachowo, Połchowo, Sibin, Skarchowo, Wrzosowo i Żółcino położonych w gminie Kamień Pomorski.
2. Opiniowana granica przedstawiona jest na mapach w skali 1:2000.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Robert Wawrzyniak
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 203, poz. 1683) Dyrektor właściwego urzędu morskiego przed określeniem granic pasa technicznego, w drodze zarządzenia, zobowiązany jest w niniejszej sprawie zasięgnąć opinii właściwych rad gmin.
Z projektem przebiegu granic pasa technicznego, który został opracowany zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820), zainteresowani mogli zapoznać się w trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu w dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2005r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie.
W trakcie wyłożenia nie wniesiono zastrzeżeń.
Wobec powyższego wnioskuje się o pozytywne zaopiniowanie projektu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Kamień Pomorski


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-26 11:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-10-26 11:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1511
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 11:07

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319293
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony