Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Ogłoszenie
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA
KAMIEŃ POMORSKI
STARY
RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ
POMORSKI


ogłasza przetarg
nieograniczony na:

Wiercenie
dwóch otworów poszukiwawczych (pilotażowych) do głębokości ok. 80m w miejscowości
Rarwino gmina Kamień Pomorski

Wspólny
Słownik Zamówień:
45262200-3Termin
wykonania zamówienia :
10 dni od daty udzielenia zamówieniaTermin
związania ofertą:
30 dniWadium: 800.00
zł (słownie: osiemset 00/100 zł)


Formularz
zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie
Zamawiającego w pokoju 16 .
Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: www.bip.kamienpomorski.pl


Pracownikami
upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 • w zakresie
  proceduralnym:


1. Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień
publicznych tel. (91)3823965.

 • w zakresie
  merytorycznym:
2. Józef Kus
– Inspektor w referacie PIGK tel. (91)
38-21-142, 38-23-950
Oferty
należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2006-12-08 do
godz. 09:30.

Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.W
postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006
r. Nr 164, poz. 1163), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki
udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Lp:Warunek
do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:1
Sytuacja
podmiotowa wykonawcy

Wykonawca
posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych
Kryteria
wyboru oferty i ich znaczenie:

NrKryterium


Waga


1Cena
(koszt)100%

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-11-30 14:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-11-30 15:14


Zamawiający
otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2006-12-08
o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej.

KAMIEŃ
POMORSKI dnia: 2006-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-01 08:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1934
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-01 08:52

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310490
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony