Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr VII / 88 / 2003

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 kwietnia 2003 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 74.821 zł.
z tego:
• dochody na realizację zadań własnych
kwota
74.821 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
o kwotę
74.821 zł.
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej .

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
§ 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych


kwota

kwota


74.821 zł

74.821 zł

§ 2.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 99.178 zł.
z tego:
• dochody na realizację zadań własnych
kwota
99.178 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
o kwotę
85.178 zł.
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa kwota

kwota

kwota
kwota

kwota

kwota
27.941 zł

27.941 zł

1.283 zł.
1.283 zł.

55.954 zł.

55.954 zł.
Str. 2


Dział 853 Opieka Społeczna
o kwotę
14.000 zł.

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
( AWRSP)

Rozdział 85395 Pozostała działalność
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł
( AWRSP)
kwota

kwotakwota
kwota
7.000 zł

7.000 zł7.000 zł
7.000 zł

§ 3.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 24.357 zł.
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
24.357 zł.

Dział 853 Opieka Społeczna
o kwotę
24.357 zł.
Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 3110 Świadczenia społeczne

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 Świadczenia społeczne

Rozdział 85395 Pozostała działalność
§ 3110 Świadczenia społeczne. kwota

kwota

kwota
kwota

kwota
kwota 7.000 zł

7.000 zł

10.357 zł.
10.357 zł.

7.000 zł.
7.000 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Władysław Dwulit

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 20:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2028
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 20:13

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308442
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony