Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr VII/95/2003
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 kwietnia 2003 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski – obręb geodezyjny Chrząszczewo

Na podstawie przepisów art. 12, ust. 1 i 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – o zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139, zm.: nr 41, poz. 412, nr 111, poz. 1279; z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 109 poz. 1157, nr 120, poz. 1268; z 2001 r. nr 5, poz. 42, nr 14, poz. 124, nr 100, poz. 1085, nr 115, poz. 1229, nr 154, poz. 1804, nr 5, poz. 42; z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 130, poz. 1112), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski – obręb geodezyjny Chrząszczewo, zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Kamień Pomorski nr XXVI/88/82 z dnia 22 października 1982 r. /Dz. Urz. W.R.N. w Szczecinie nr 1, poz. 9 z 1983 r./; podtrzymanego uchwałą Nr VII/53/90 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 14.12.1990 r. /Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1991 r. Nr 1, poz. 3/ obejmującego teren oznaczony na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przedmiotem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru działek o numerach geodezyjnych 292/2 (część), 155(część), 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 154/9, 154/10, 154/11 i 153/1(część) położonych w obrębie geodezyjnym Chrząszczewo jest wyznaczenie terenów mieszkaniowych z funkcją wypoczynkową i usługami nieuciążliwymi, terenów związanych z turystyką wodną oraz terenów komunikacji wewnętrznej.
3. Zakres merytoryczny zmiany ustala się zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Zmienia się § 1 uchwały nr IV/45/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski obręb Chrząszczewo, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przystępuje się do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski obręb Chrząszczewo, obejmującej teren oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały z wyłączeniem terenu oznaczonego geodezyjnie dz. nr 292/2 (część), 155(część), 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 154/9, 154/10, 154/11 i 153/1(część).”

§ 3. Załączniki graficzne nr 1 i nr 2 dotyczące przedmiotu planu stanowią integralną część uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit
Uchwała nr VII/95/2003
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 kwietnia 2003 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski – obręb geodezyjny Chrząszczewo

Na podstawie przepisów art. 12, ust. 1 i 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – o zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139, zm.: nr 41, poz. 412, nr 111, poz. 1279; z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 109 poz. 1157, nr 120, poz. 1268; z 2001 r. nr 5, poz. 42, nr 14, poz. 124, nr 100, poz. 1085, nr 115, poz. 1229, nr 154, poz. 1804, nr 5, poz. 42; z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 130, poz. 1112), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski – obręb geodezyjny Chrząszczewo, obejmującego teren oznaczony na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przedmiotem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru działek o numerach geodezyjnych 292/2 (część), 155(część), 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 154/9, 154/10, 154/11 i 153/1(część) położonych w obrębie geodezyjnym Chrząszczewo jest wyznaczenie terenów mieszkaniowych z funkcją wypoczynkową i usługami nieuciążliwymi, terenów związanych z turystyką wodną oraz terenów komunikacji wewnętrznej.
3. Zakres merytoryczny zmiany ustala się zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Zmienia się § 1 uchwały nr IV/45/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski obręb Chrząszczewo, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przystępuje się do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski obręb Chrząszczewo, obejmującej teren oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały z wyłączeniem terenu oznaczonego geodezyjnie dz. nr 292/2 (część), 155(część), 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 154/9, 154/10, 154/11 i 153/1(część).”

§ 3. Załączniki graficzne nr 1 i nr 2 dotyczące przedmiotu planu stanowią integralną część uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 20:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2282
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 20:16

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310567
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony