Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr VII/96/2003
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia Przedszkoli Publicznych
w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie art. 14 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943 ; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615; z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984 Nr 141 poz.1185 )
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za świadczenia Przedszkoli Publicznych w Kamieniu Pomorskim w kwocie 95 zł. ( słownie dziewięćdziesiąt pięć złotych) miesięcznie.

§ 2. 1. Opłata wymieniona w § 1 jest opłatą miesięczną, ponoszoną na każde dziecko zapisane do Przedszkola, niezależnie od faktycznej ilości dni przebywania dziecka w przedszkolu w roku szkolnym.
2. W okresie wakacji opłata jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Opłata wnoszona jest z góry w terminie do 15 –go danego miesiąca.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI / 60 / 99 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia, prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm. ), opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Przedszkoli Publicznych ustala Rada Miejska.
Należy podkreślić, że opłata w dotychczasowej wysokości tj. 75 zł. miesięcznie od dziecka obowiązuje od 1 września 1999 r. i ustalona została na poziomie kosztów kształtujących się w owym czasie.
Koszty utrzymania w okresie od 1 września 1999 r. do chwili obecnej wzrosły wielokrotnie, przy uwzględnieniu różnych składników tych kosztów.
W związku z powyższym proponowana podwyżka o 26,67 % obowiązującej stawki jest zasadna.
Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco:

Koszty za rok 2002 Przedszkoli Publicznych w Kamieniu Pomorskim

§ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁOTYCH
3020 nagrody i wydatki osobiste 2.934
4010 wynagrodzenie osobowe 496.977
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.097
4110 składki na ZUS 92.033
4120 składki na fundusz Pracy 12.590
4210 zakup materiałów i wyposażenia 26.985
4260 zakup energii 83.100
4300 zakup usług pozostałych 20.841
4410 podróże służbowe krajowe 6.450
4430 różne opłaty i składki 440
4440 odpis na ZFŚS 26.600
RAZEM 808.047


Koszty: 808.047,-zł : 12 m-cy = 67.337 zł – koszt miesięczny

67.337 zł : 225 dzieci = 299 zł miesięcznie / 1 dziecko

299 zł : 8 godzin = 37 zł. koszt 1/8 pobytu 1 dziecka za 1 miesiąc

37 zł 5 godzin = 185 zł. – jest to miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w
przedszkolu, opłacany z dotacji budżetu Gminy za tzw.
minimum programowe

Realizacja minimum programowego wychowania przedszkolnego wprowadzona została Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 kwietnia 1992 r. ( M.P. Nr 12 poz. 86 ) nie może być krótsza niż 5 godzin dziennie pobytu dziecka w przedszkolu.

37 zł. 3 godziny = 111 zł.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 20:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2110
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 20:16

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311862
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony