Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr VIII/103/2003

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 26 czerwca 2003 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 200.000 zł.
z tego:
• Wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
200.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
o kwotę
10.000 zł.
Rozdział 71095 Pozostała działalność
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota
kwota 10.000 zł
10.000 zł

Dział 750 Administracja Publiczna
o kwotę
80.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 Zakup usług remontowych kwota
kwota
kwota 80.000 zł
30.000 zł
50.000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego
o kwotę
30.000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów kwota

kwota 30.000 zł

30.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę
50.000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota
kwota

o kwotę 50.000 zł
50.000 zł

30.000 zł
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej ) kwota
kwota 30.000 zł
30.000 zł


Str.2

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 200.000 zł.
z tego:
• Wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
200.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
o kwotę
25.000 zł
gaz i wodę.
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota
kwota 25.000 zł
25.000 zł


Dział 600 Transport i Łączność
o kwotę
20.000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 Zakup usług remontowych kwota
kwota 20.000 zł
20.000 zł


Dział 801 Oświata i wychowanie
o kwotę
30.000 zł
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota
kwota 30.000 zł
30.000 zł


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę
93.000 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota 36.000 zł
36.000 zł
30.600 zł
30.600 zł
26.400 zł
13.000 zł
13.400 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę
32.000 zł
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota
kwota
kwota 32.000 zł
30.000 zł
2.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Władysław Dwulit

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 20:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2127
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 20:19

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311837
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony