Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr VIII/106/2003
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie
gminy Kamień Pomorski.

Na podstawie przepisów art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, Nr 128, poz. 1401 i Nr 167 poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719) uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr IV/37/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kamień Pomorski w roku 2003 zmianie ulega treść Preliminarza wydatków do finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w gminie Kamień Pomorski na rok 2003 i otrzymuje on brzmienie wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie.

Zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w całości winne być przeznaczone do wykorzystania na cele ujęte w Gminnym Programie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.
W związku z powyższym o środki w wysokości 106.222,63 zł, które pochodzą z depozytu środków niewykorzystanych w roku 2002 powiększa się budżet GKRPA na 2003 r do kwoty 306.222,63 zł
Burmistrz Kamienia Pomorskiego po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje zagospodarować fundusze zgodnie z proponowaną Uchwałą.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 20:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1907
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 20:20

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311848
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony