Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
U C H W A Ł A N R VIII/107/2003

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorski

z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.

Na podstawie art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1112, 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Kamień Pomorski darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości nie zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr nr 247/4 o pow. 0,0068ha, 247/5 o pow. 0,0334 ha, położonych w Kamieniu Pomorskim obręb nr 7.

§ 2. Nieruchomości opisane w § 1 będą przeznaczone pod drogę publiczną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


U z a s a d n i e n i e.

Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1112, 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058) nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne.
Darowizny nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jego organ wykonawczy za zgodą rady gminy. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel , darowizna może być odwołana.
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wystąpił o przekazanie darowizny nieruchomości, opisanych w § 1 niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 103, stanowiącej ul. Gryficką.


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 20:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2149
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 20:20

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321225
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony