Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr IX/111/2003

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 25 września 2003 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr162 , poz. 1568 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 260.000 zł.
z tego:
• dochody związane z realizacją zadań własnych
kwota
260.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę
260.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
§ 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
§ 092 Pozostałe odsetki kwota
kwota

kwota


kwota 260.000 zł
40.000 zł

100.000 zł


120.000 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 100.000 zł.
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
100.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
o kwotę
100.000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów. kwota

kwota 100.000 zł

100.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 360.000 zł.
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
360.000 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 50.000 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Hala sportowa) kwota
kwota 50.000 zł
50.000 zł
Str. 2

Dział 853 Opieka społeczna
o kwotę
310.000 zł
Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 Świadczenia społeczne kwota
kwota 310.000 zł
310.000 zł

§ 4. W załączniku Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr IV/30/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok w ,, Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Kamień Pomorski w 2003 roku’’ zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2003 rok w pozycjach:
Rok 2003 2003 2004

Dział 801 Rozdział 80101 Hala Sportowa z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Wolińska 9 Kamień Pomorski
z kwoty
z kwoty
262.000 śr. wł.
1.313.000 śr.zew.
na kwotę
na kwotę
342.000 śr.wł.
1.313.000 śr.zew.
-
-
łącznie
1.575.000
łącznie
1.655.000
Dział 900 Rozdział 90095 Budowa hydroforni z uzdatnianiem wody w Borzysławiu i rurociągu Borzysław – Rekowo z przyłączami z kwoty
z kwoty 200.000
400.000 na kwotę
na kwotę -
- 665.600 śr. wł.
324.100 śr.SAPARD

łącznie 600.000 - 989.700


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Władysław Dwulit


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-28 20:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2046
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-28 20:22

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310970
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony