Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
U C H W A Ł A N R IX/116/2003

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorski

z dnia 25 września 2003 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy ze Spółką z o. o. „Uzdrowisko Kamień Pomorski” przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy Kamień Pomorski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30/3 o pow. 0,9971 ha, położonej w Kamieniu Pomorskim obręb ewidencyjny nr 5, w stanie wolnym od zobowiązań, obciążeń i praw na rzecz osób trzecich, stanowiącej użytkowanie wieczyste Spółki z o. o. „Uzdrowisko Kamień Pomorski”, w celu wygaśnięcia części zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit
U z a s a d n i e n i e.


Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717) Gmina może nabywać nieruchomości gruntowe.
„Uzdrowisko Kamień Pomorski” Spółka z o. o. wystąpiła z wnioskiem w sprawie przekazania na rzecz Gminy nieruchomości, opisanej w § 1 niniejszej uchwały, w celu wygaśnięcia części zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2112
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:47

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321292
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony