Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA X / 119 / 03

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 października 2003r


w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.5 ust.1,2,3 i 4, art. 6 ust.13, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200. poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0,36 zł od 1 m2 powierzchni ,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej po raz pierwszy, jeżeli podmiot wykorzystujący grunt będącym przedmiotem opodatkowania nie prowadził na nim innej działalności gospodarczej – 0,10 od 1 m2 powierzchni,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,30 zł. od 1 ha powierzchni.
d) pozostałych – 0,15 zł. od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,37 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 8,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy , jeżeli podmiot wykorzystujący budynek nie prowadził w nim innej działalności gospodarczej – 1,00zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,25 zł. od1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,10 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej .
f) pozostałych – 4,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli – 2% ich wartości,
4) od budowli będących urządzeniami wykorzystywanymi do przesyłu gazu oraz od siłowni wiatrowych – 0,7 % ich wartości.


str.2

§ 2. 1. Ustala się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, którą osoby fizyczne będące płatnikami podatku od nieruchomości są obowiązane złożyć Burmistrzowi stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, którą osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane złożyć Burmistrzowi, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze położone na terenach wiejskich, zajmowane przez emerytów i rencistów, dla których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura rolnicza lub renta rolnicza.

§ 4.1. Zarządza się pobór podatku na terenach wiejskich od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Ustala się , że inkasentami są sołtysi gminy Kamień Pomorski .
3.Wysokość wynagrodzenia inkasenta ustala się w wysokości 5% kwoty pobranego podatku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1978
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:49

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310915
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony