Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
UCHWAŁA Nr X/120/03
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 października 2003 roku


w sprawie odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości

Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1112, 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odmawia się przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w mieście Kamień Pomorski obręb ewidencyjny nr 6, obejmujących grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako części działek nr 253/5 i 254 oraz działki nr 255, 256 o ogólnej powierzchni 2,69 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Władysław Dwulit
Uzasadnienie.


Zgodnie z art. 102 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1112, 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058) z wnioskiem o scalenie i podział nieruchomości mogą wystąpić właściciele i użytkownicy wieczyści posiadający ponad 50 % gruntów objętych scaleniem i podziałem.
W wyniku podjętej przez Radę Miejską w dniu 24 maja 2001r. uchwały nr XXVI/246/2001
w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przeznaczony został teren upraw polowych o powierzchni 2,69 ha.
Po przeanalizowaniu możliwości sfinansowania przez Gminę wydatków związanych z budową lub rozbudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych kosztów związanych z przeprowadzeniem scalenia i podziału nieruchomości, które wynoszą około 1,3 mln należy uznać iż Gmina nie jest w stanie w chwili obecnej ani w budżecie na rok 2004 pokryć tych kosztów.
Obowiązek sfinansowania tych kosztów wynika z § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalenia i podziału nieruchomości.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:51

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310526
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony