Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XI / 124 / 03

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 4 grudnia 2003 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr162 , poz. 1568 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 81.711 zł.
z tego:
• dochody związane z realizacją zadań własnych
kwota
81.711 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
o kwotę
28.722 zł
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
§ 069 Wpływy z różnych opłat
kwota

kwota
28.722 zł

28.722 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
o kwotę
52.989 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa
kwota
kwota

3.496 zł
3.496 zł


Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa
kwota
kwota

49.493 zł
49.493 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 81.711 zł.
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
81.711 zł.
Dział 600 Transport i Łączność o kwotę 30.000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 Zakup usług remontowych kwota
kwota 30.000 zł
30.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 28.222 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota
kwota 28.222 zł
28.222 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.496 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4270 Zakup usług remontowych


kwota
kwota 3.496 zł
3.496 zł
Str. 2
Dział 853 Opieka Społeczna o kwotę 19.993 zł

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 Świadczenia społeczne
kwota
kwota
19.993 zł
19.993 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Władysław Dwulit

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2132
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:52

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310484
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony