Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XI/127/03
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 4 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVII/337/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim dotyczącej
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.


Na podstawie art. 9 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) uchwala się, co na-stępuje:

§ 1. Zmienia się załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały Nr IV/34/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2002 r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

mgr Władysław DwulitUZASADNIENIE


Mając na względzie konieczność zapewnienia spójności uchwał inicjujących i uchwa-lającej zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-go gminy Kamień Pomorski” niezbędne jest dokonanie korekty uchwały Nr IV/34/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2002 r.

Korekta uchwały Nr IV/34/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2002 r., korygująca uchwałę Nr XXXVII/337/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2002 r., polega na rozszerzeniu terytorialnym zmiany studium w związku z powiększeniem ilości generatorów farmy wiatrowej do 20 sztuk oraz lokalizacją GPZ. Rozszerzenie terytorialne uwarunkowane jest prognozowaną linią graniczną hałasu o wysokości 40-45 dB nocną porą od projektowanych genera-torów elektroenergetycznych farmy wiatrowej „Jarszewo” w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:54

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8309974
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony