Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
U C H W A Ł A Nr XI/130/03
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 4 grudnia 2003 roku


w sprawie skargi Urszuli AndrzejewskiejNa podstawie art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępo-wania Administracyjnego ( Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 Dz. U. 49, poz. 509; z 2002 Dz.U. nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 169 , poz. 169,; Dz. U. 153, poz. 1271), uchwa-la się, co następuje:


§ 1. Uznać skargę Pani Urszuli Andrzejewskiej, zam. Kamień Pomorski,
ul. Kościuszki 44, złożoną w dniu 06 października 2003 r., na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego oraz na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkanio-wej w Kamieniu Pomorskim , do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, za bezzasadną.


§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie:
Wniesiona do Rady Miejskiej skarga p. Urszuli Andrzejewskiej, zam. w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Kościuszki 44, na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego oraz na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim, była przedmiotem szczegółowego badania przez Komisję Rewizyjną.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą p. Urszuli Andrzejewskiej oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i dokumentami Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz dokumentami pra-cownika Urzędu Miejskiego do spraw dodatków mieszkaniowych, stwierdziła, że w przedmiocie powyż-szej skargi nie jest możliwy zwrot kosztów poniesionych przez nią w związku z dokonaną na własny koszt wymianą drzwi wejściowych do lokalu tej Pani, ponieważ drzwi nie zostały zakwalifikowane do wymiany, co wynika z protokołu oględzin dokonanych przez pracowników Zakładu Gospodarki Miesz-kaniowej z dnia 23 maja 2002r. , a jedynie do wymiany zamka .Takie kroki zostały przez Zakład Gospo-darki Mieszkaniowej poczynione, a koszty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obciążają najemcę lokalu.
W związku z drugim aspektem skargi p. Urszuli Andrzejewskiej, dotyczącym nie przyznania jej
dodatku mieszkaniowego, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że na podstawie art.5 ust. 1 ustawy o dodat-kach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku normatywna powierzchnia użytkowa lokalu dla czte-rech członków gospodarstwa domowego, jak w przypadku p. Urszuli Andrzejewskiej , po zwiększeniu o dozwolone 30% ( art.5 ust. 5 cyt. ustawy ) wynosi 71,50 m2. p. Urszula Andrzejewska zamieszkuje
w lokalu o powierzchni 75,58 m2, a powierzchnia pokoi i kuchni wynosi 62,32 m2. W związku z powyż-szym dodatek mieszkaniowy p. Urszuli Andrzejewskiej nie przysługuje, gdyż powierzchnia użytkowa lokalu, w którym zamieszkuje, jest większa niż 130 % powierzchni normatywnej, a udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu przekracza 60 %,( decyzja Burmistrza Kamienia Pomor-skiego nr 744/GM/03 z dnia 30.06.03r. w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego ).
W świetle powyższego, a także zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o uznanie skargi za bezza-sadną, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2030
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:55

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311440
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony