Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XII/133/03

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr162 , poz. 1568 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 500.000 zł.
z tego:
• dochody związane z realizacją zadań własnych
kwota
500.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
o kwotę
500.000 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł kwota

kwota 500.000 zł

500.000 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 197.214 zł.
z tego:
• dochody związane z realizacją zadań własnych
kwota
197.214 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych o kwotę 182.214 zł
jednostek nie posiadających osobowości prawnej .
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
§ 044 Wpływy z opłaty miejscowej
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.
§ 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
kwotakwota
kwota

kwota
50.000 zł50.000 zł.
132.214 zł.

132.214 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
o kwotę
15.000 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa kwota
kwota 15.000 zł
15.000 zł
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 750.000 zł.
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
750.000 zł.
Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 130.000 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota
kwota 130.000 zł
130.000 zł


Str.2

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 500.000 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Hala Sportowa)
kwota
kwota 500.000 zł
500.000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 120.000 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
kwota
kwota 120.000 zł
120.000 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 447.214 zł.
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
447.214 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 135.000 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
kwota
kwota
kwota 12.000 zł
2.000 zł
10.000 zł.
Rozdział 80110 Gimnazja
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota
kwota 3.000 zł
3.000 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów
§ 4300 Zakup usług pozostałych
kwota
kwota 120.000 zł
120.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 132.214 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota
kwota
kwota
kwota 132.214 zł
5.000 zł
27.214zł.
100.000 zł.

Dział 853 Opieka społeczna o kwotę 180.000 zł
Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 Świadczenia społeczne
kwota
kwota
180.000 zł
180.000 zł

§ 5. W załączniku nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr IV/30/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok w „Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Kamień Pomorski w 2003 roku” zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2003 rok z pozycjach:

Dział 801 Rozdział 80101 Hala sportowa z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul.Wolińska 9 Kamień Pomorski z kwoty 342.000
z kwoty 1.313.000 na kwotę 342.000 śr.wł.
na kwotę 813.000 śr. zewnęt.
Łącznie z kwoty 1.655.000 zł. na kwotę 1.155.000 zł.
Dział 900 Rozdział 90003 Składowisko odpadów stałych z kwoty 50.000 na kwotę – śr. własne
Str. 3

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Władysław Dwulit
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1913
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:56

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321202
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony