Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XII/134/03

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr162 , poz. 1568 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 100.000 zł.
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
100.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
o kwotę
3.000 zł
Rozdział 75022 Rady gmin
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota
kwota 3.000 zł
3.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
o kwotę
52.000 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 Rezerwy kwota
kwota

kwota
kwota 2.000 zł
2.000 zł

50.000 zł
50.000 zł


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę
20.000 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Rozdział 85404 Przedszkola
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota
kwota

kwota
kwota
kwota
kwota 8.000 zł
3.000 zł

5.000 zł
12.000 zł
10.000 zł
2.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę
11.000 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota
kwota
kwota 11.000 zł
5.000 zł
6.000 złStr.2


Dział 926 Kultura fizyczna i sport
o kwotę
14.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. kwota
kwota


kwota 14.000 zł
4.000 zł


10.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100.000 zł.
z tego:
• wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
100.000 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4260 Zakup energii
§4270 Zakup usług remontowych kwota
kwota
kwota
kwota 80.000 zł
50.000 zł
2.279 zł.
27.721 zł
Rozdział 80110 Gimnazja
§ 4260 Zakup energii kwota
kwota 20.000 zł
20.000 zł§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Władysław Dwulit
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 00:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1978
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 00:56

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310015
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony