Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
72-400 Kamień Pomorski, pl. Stary Rynek 1

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór dziennika o zasięgu województwa zachodniopomorskiego w którym zamieszczane będą ogłoszenia i zarządzenia Burmistrza w roku 2003.

Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wziąć może oferent spełniający wymagania art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, tj. jest uprawniony do występowania w obrocie publicznym, zgodnie z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 marca do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego 72-400 Kamień Pomorski, pl. Stary Rynek 1, pok. nr 8.

Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Miejskim, lub można je otrzymać pocztą po uprzednim powiadomieniu zamawiającego. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Dariusz Abramowicz pok. nr 15, tel. 091 3821142 wew. 128.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 marca o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.

Przy ocenie i wyborze oferenta zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny oferty:
- oferowana cena 60%
- zakres oferowanych usług dodatkowych 30%
- średnia wysokość nakładu i sprzedaży 10%

Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy dotyczących protestów i odwołań wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne z uwagi na fakt, że równowartość kwoty zamówienia nie przekroczy progu 30,000 EURO.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-26 07:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2054
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-26 07:32

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8309653
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony