Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 131/2003

z dnia 12 grudnia 2003BURMISTRZ
KAMIENIA POMORSKIEGO


OGŁASZA WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE ROKOWAŃW DNIU 06 STYCZNIA 2004 r.l.p.
Nr księgi wieczystej
Nr i powierzchnia nieruchomości
Położenie nieruchomości, opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie miejscowym
Wartość nieruchomości (do negocjacji) wadium

1
17553
Dz. nr 253/4 o pow. 1.269 m2
Kamień Pomorski ul. Wolińska


Teren zabudowy mieszkaniowej, położony w strefie ochrony ujęcia wody. Działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia w Geologiem Wojewódzkim
46.788 zł

2.340 zł


Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 05 stycznia 2004 roku

Oferta powinna zawierać : dane oferenta, adres do korespondencji, nr telefonu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczą rokowania, (nr, położenie), oferowaną cenę za nabycie nieruchomości, własnoręczny podpis.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wadium w wysokości 5 % wartości nieruchomości. Wadium winno być wpłacone gotówką najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym dniem rokowań, tj. do dnia 05 stycznia 2004 roku, w kasie urzędu miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim nr 11001412-895-2303-111-5 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika rokowań, którego ustanowiono nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny sprzedaży tej nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik rokowań, który podpisał protokół z rokowań nie stawił się do zawarcia aktu notarialnego.

Pozostałym uczestnikom rokowań wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu rokowań.

Uczestnicy rokowań biorą w nich udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Małżonkowie oboje biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.Rokowania odbędą się w dniu 06 stycznia 2003 r. o godzinie 11oo w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.Szczegółowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 14) lub pod numerem telefonu 3821142 wewn. 127.Wykaz został wywieszony w dniu 12 grudnia 2003 r.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-09-02 09:06

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2245
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-09-02 09:06

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319266
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony