Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 117/2003

z dnia 05 listopada 2003 r.

Burmistrz

Kamienia Pomorskiego

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzień 28 listopada 2003 roku

o godzinie 12.00na sprzedaż działki budowlanej :dz. nr 122/17 o pow. 704 m2 , obręb 5, położonej w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Elizy Orzeszkowej , kw nr 18276

cena wywoławcza 35.000 zł,

wadium 3.500 zł, minim. postąpienie 500 złW planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski teren oznaczony jest symbolem 5P, S, EC - istniejące tereny łąk - adaptacja, wymagana regulacja stosunków wodnych i odpowiednie zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Tereny te po uzdatnieniu przeznacza się pod przyszłościowe tereny portowe, lokalizacje obiektów przemysłowych, składów oraz rzemiosła związanego szczególnie z obsługą sportowego sprzętu pływającego, szkutnictwo, lakiernictwo itp.

Działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia z Urzędem Morskim w Szczecinie.

Użytki - Ł VINieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.Warunki przetargu:Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2003 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium .

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do

24 listopada 2003 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim lub na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 11001412-895-2303-111-5, przy czym za datę wpływu wadium uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości - w oryginałach.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną cenę sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu.Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.Ustala się, że zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-09-02 09:10

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2421
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-09-02 09:10

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319430
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony